Teksty liturgiczne: Dn 7,13-14; Ap 1,5-8; J 18, 33-37.
W ostatnią niedzielę roku kościelnego, staje przed nami w całym swym majestacie i w całej okazałości Jezus Chrystus Król. Oddajemy Mu cześć jako naszemu Królowi i Zbawcy. Dziękujemy Mu dziś za wszystko, co dla nas uczynił i czyni, i zapewniamy, że zawsze będziemy Mu wierni. Ewangelia dzisiejsza ukazuje Chrystusa stojącego na sądzie przed Piłatem. Piłat pyta: „Czy Ty jesteś królem żydowskim?” Jezus odpowiada: „Tak, jestem królem”, ale „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby Królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś Królestwo moje nie jest stąd.” Jezus mówi wyraźnie i jasno o swej godności królewskiej: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie”. Ludzie słuchając nauczającego Jezusa wiele razy chcieli obwołać Go królem, ale Jezus uciekał od nich i ich zamiarów obwołania Go królem. Ale stając przed namiestnikiem rzymskim jednoznacznie odpowiada: „Tak, jestem Królem.” Chciał przez to zaznaczyć, że jest niezwykłym Królem, Królem uniwersalnym i nadprzyrodzonym, królem nad wszystkimi ludźmi i nad całym światem. Jego Królestwo nie ma granic, ani nie zamyka się w jakimś obszarze ziemskim. Jest wszędzie tam, gdzie ludzie wierzą w Niego i żyją Jego boskim życiem. Królestwo Chrystusa jest królestwem wiecznym. Zapewnia o tym prorok Daniel w pierwszym czytaniu: „Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską… panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego Królestwo nie ulegnie zagładzie.” Jezus jest wiecznym królem, bo jest Bogiem. Jako Bóg i człowiek zarazem, zdobył sobie prawo do królowania nad nami przez swoją mękę i śmierć na krzyżu.  „Z krzyża zakrólował Bóg.” Królowanie Chrystusa jest inne niż ziemskich władców. Jego Królestwo to królestwo świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Wspomina o tym dzisiejsza prefacja mszalna. Królestwo Jezusa jest królestwem nie z tego świata. Wyraźnie oznajmił to Jezus Piłatowi: „Królestwo moje nie jest stąd.” I w nim rządzi „Prawda”: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. I każdy kto jest z prawdy słucha głosu mego.” To duchowe królestwo. Chrystus jest naszym duchowym Królem. Pragnie w naszym sercu złożyć tron i panować nad nami.” Zadaniem naszym jest budowanie tu na ziemi za wszelką cenę tego królestwa, tych wartości i nimi żyć, bo ono prowadzi nas do prawdziwego szczęścia, by każdy z nas usłyszał kiedyś na sądzie ostatecznym słowa Chrystusa: „Pójdźcie błogosławieni Ojca mego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata.” Czyż zadanie budowania królestwa Chrystusowego nie jest dzisiaj aktualne?

Ks. Proboszcz Józef Zielonka

 

Drodzy Czytelnicy!


Rodzina jest miejscem, w którym uczymy się miłości…

O tym przypomina nam nieustannie papież Franciszek. Wielokrotnie zaznaczył, że rodzina jest wspólnotą życia: „Składają się na nią twarze, osoby, które się kochają, prowadzą dialog, poświęcają się dla drugich i bronią życia, przede wszystkim najbardziej kruchego, najsłabszego. Można by bez przesady powiedzieć, że rodzina jest motorem świata i historii. Każdy z nas buduje własną osobowość w rodzinie. Wzrasta z mamą i tatą, z braćmi i siostrami, oddychając domowym ciepłem”.

Zbliża się czas synodu, który będzie poświęcony rodzinie i małżeństwu. Matka Maria Teresa przypominała także że rodzina jest wielką wartością, bowiem właśnie tam człowiek uczy się, jak stawać się człowiekiem dla bliźniego, jak kochać… Miłość oblubieńcza i rodzinna ukazuje też jasno powołanie osoby do tego, by kochać w sposób jedyny i na zawsze. Natomiast doświadczenia, poświęcenia i kryzysy małżeństwa, jak też samej rodziny, stanowią etapy wzrastania w dobru, prawdzie i pięknie. W małżeństwie oddajemy się sobie całkowicie, bez wyrachowania ani zastrzeżeń, podzielając wszystko, dary i wyrzeczenia, ufając Bożej Opatrzności. To jest doświadczenie, którego młodzi mogą się nauczyć od rodziców i dziadków. To doświadczenie wiary w Boga i wzajemnego zaufania, głębokiej wolności, świętości, ponieważ świętość zakłada oddawanie się sobie z wiernością i poświęceniem każdego dnia życia! Zachęcamy wszystkich Czytelników, aby bronili rodziny i małżeństwa, aby otaczali modlitwą wszystkich skrzywdzonych i przeżywających małżeńskie kryzysy i rodzinne trudności.

 

ks. dr Józef Zielonka
Przewodniczący Stowarzyszenia
Communio in Christo
w Polsce
ks. Łukasz Kątny
Redaktor periodyku
w Polsce

 

Słowo Papieża Franciszka do Rodzin

Kochani,

Jest takie słowo Jezusa w Ewangelii Mateusza, które wychodzi nam naprzeciw: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”( Mt 11,28). Życie często jest trudne. Także wiele razy tragiczne. Praca jest trudem; poszukiwanie pracy jest trudem. Znalezienie dziś pracy wymaga od nas bardzo wielkiego trudu. Ale to, co w życiu ciąży najbardziej to nie to, ale brak miłości. Ciężko nam, kiedy nikt się do nas nie uśmiecha, kiedy nie jesteśmy akceptowani. Ciążą pewne milczenia, czasem nawet w rodzinie, między mężem a żoną, między rodzicami a dziećmi, między braćmi. Bez miłości trud staje się jeszcze cięższy, nie do zniesienia. Myślę o osobach starszych, które są same, o rodzinach przeżywających trudności, ponieważ nie doświadczają pomocy i wsparcia dla tych osób w domu, które potrzebują specjalnego zainteresowania i troski. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście” – mówi Jezus.

Drogie rodziny, Pan zna trudy i ciężary naszego życia. Ale zna również nasze głębokie pragnienie, aby znaleźć radość pokrzepienia! Pamiętacie? Jezus powiedział: „Niech wasza radość będzie pełna” (por. J 15,11). Jezus chce, żeby nasza radość była pełna. Powiedział to apostołom i powtarza to nam dzisiaj. Jest to więc pierwsza rzecz, którą chcę się z wami podzielić, a jest to słowo Jezusa: Rodziny całego świata, przyjdźcie do mnie, a Ja wam dam pokrzepienie, aby radość wasza była pełna. To słowo Jezusa zabierzcie do waszych domów, nieście w waszych sercach, dzielcie się nim w rodzinach. Zachęca nas ono, byśmy do Niego poszli, otrzymali radość.

Drugie słowo zaczerpnąłem z obrzędu małżeństwa. Zawierający sakrament mówią: „Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci”. Ślubują sobie wierność w radości i smutku, w zdrowiu i w chorobie. Nowożeńcy składając przysięgę nie wiedzą, jakie czekają ich radości i smutki. Wyruszają, jak Abraham, zaczynają podążać razem. To właśnie jest małżeństwo! Wyjście i wspólne podążanie, ręka w rękę, powierzając samych siebie wielkiej ręce Pana. Zawsze ręka w rękę, i to przez całe życie! A nie dostosowywanie się do tej kultury prowizorium, która kroi nam życie na kawałki!

Z tym zaufaniem do wierności Boga stawiają czoło wszystkiemu, bez lęku, odpowiedzialnie. Chrześcijańscy małżonkowie nie są naiwni, znają problemy i niebezpieczeństwa życia. Ale nie boją się podjąć swojej odpowiedzialności przed Bogiem i społeczeństwem. Nie uciekając, nie izolując się, nie rezygnując z misji tworzenia rodziny i rodzenia dzieci. – Ależ Ojcze, dzisiaj to trudne ... – . Pewnie, że to trudne. Dlatego potrzebujemy łaski sakramentu! Sakramenty nie są po to, żeby być dekoracją życia. Jaki piękny ślub, jakie wspaniałe wesele – to nie jest łaska sakramentu. To pewna dekoracja. Łaska nie jest po to, żeby przyozdabiać życie. Jest po to, żeby dać nam moc, żebyśmy byli dzieli, żebyśmy mogli iść naprzód! Chrześcijanie zawierają sakrament małżeństwa, ponieważ są świadomi, że go potrzebują! Potrzebują go, żeby być zjednoczeni między sobą i żeby wypełniać misję rodziców. „W radości i smutku, w zdrowiu i chorobie”. A w swoim małżeństwie modlą się razem i we wspólnocie. Dlaczego? Tylko dlatego, że taki jest zwyczaj? Nie! Czynią tak, gdyż tego potrzebują dla długiej drogi, którą mają razem przebyć, długiej drogi, które nie jest w kawałkach, ale trwa całe życie. I potrzebują pomocy Jezusa, aby podążać razem z ufnością, aby przyjąć siebie nawzajem każdego dnia, żeby przebaczać sobie każdego dnia! To jest ważne w życiu rodzin: umieć sobie przebaczać. Każdy z nas ma wady. Czasami czynimy coś, co nie jest dobre, wyrządzają krzywdę innym. Trzeba mieć odwagę, by prosić o przebaczenie, kiedy w rodzinie popełnimy błąd. Przed kilkoma tygodniami powiedziałem na placu św. Piotra, że aby rozwijać rodzinę trzeba używać trzech słów: proszę, dziękuję i przepraszam. Są to trzy słowa kluczowe. Prosimy o pozwolenie, żeby nie być nachalnymi: czy chcesz, żebym to zrobił – chodzi o język prośby o pozwolenie. Dziękujemy, dziękujemy za miłość. Ale powiedz ile razy dziennie dziękujesz twojej żonie, że cię kocha? A ty – twojemu mężowi? Ileż dni mija bez powiedzenia tego słowa „dziękuję”! I ostatnie- „przepraszam”. Wszyscy popełniamy błędy. Czasami, ktoś w rodzinie i w małżeństwie się obraża. Mówi się trudne słowa, ale posłuchajcie tej rady: nie kończcie dnia bez pojednania. Pokój przekazuje się w rodzinie każdego dnia na nowo! Prosząc o przebaczenie zaczynamy od nowa. Proszę, dziękuję, przepraszam. Powiedzmy to wszyscy razem! Proszę, dziękuję, przepraszam! Wypowiadajmy te trzy słowa w rodzinie, żeby każdego dnia sobie wybaczać! Rodzina doświadcza w życiu wielu pięknych chwil: odpoczynek, wspólny obiad, wyjście do parku czy wyjazd na wieś, odwiedziny dziadków, osoby chorej ... Ale jeśli brakuje miłości, to brakuje radości, brakuje święta. Zaś miłością zawsze obdarza Jezus: On jest niewyczerpalnym źródłem i daje nam siebie w Eucharystii. Tam daje On nam swoje Słowo i Chleb życia, aby nasza radość była pełna.

Zachęcam Was do wpatrywania się w obraz Świętej Rodziny w ich życie codzienne. Maryja i Józef wyruszyli jako pielgrzymi do Jerozolimy, będąc posłuszni Prawu Pańskiemu. Także starzec Symeon i prorokini Anna, przybyli do świątyni pobudzeni Duchem Świętym. Scena ta ukazuje nam spotkanie trzech pokoleń: Symeon trzyma w ramionach Dzieciątko Jezus, w którym rozpoznaje Mesjasza, a Anna jest przedstawiona w geście wychwalania Boga i przepowiadania zbawienia ludzi, którzy czekali na odkupienie Izraela. Tych dwoje starców przedstawia wiarę jako pamięć. Chciałbym was zapytać: czy słuchacie dziadków? Czy otwieracie serca na pamięć, którą dają nam dziadkowie. Ależ dziadkowie są mądrością rodziny, są mądrością narodu. Naród, który nie słucha dziadków, umiera. Trzeba słuchać dziadków. Maryja i Józef są rodziną uświęconą obecnością Jezusa, który jest wypełnieniem wszystkich obietnic. Każda rodzina, podobnie jak ta z Nazaretu, jest wpisana w dzieje jakiegoś narodu i nie może istnieć bez poprzednich pokoleń. Drogie rodziny, także i wy jesteście częścią Ludu Bożego. Podążajcie z radością wraz z tym Ludem. Bądźcie zawsze zjednoczone z Jezusem i nieście Go wszystkim poprzez wasze świadectwo. Wspólnie uczyńmy naszymi, słowa świętego Piotra, które dają nam siłę i będą nam dawały siłę w chwilach trudnych: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”( J 6,68 ). Z łaską Chrystusa, żyjcie radością wiary! Niech Pan was błogosławi a Maryja, nasza Matka niech wam towarzyszy.

Kliknij aby przeczytać zawartość biuletynu....

 


W piątek, 11 września 2015 delegacja z Niemiec, składająca się z s. Little Flower, Ewy Bochynek, ks. Innocentego oraz mnie wyruszyła ok. godz. 18.00 z lotniska w Dortmundzie do Polski. Na lotnisku w Katowicach odebrani zostaliśmy przez ks. Zielonkę, który zawiózł nas do Częstochowy. Tam też, w Wyższym Seminarium Duchownym, zostaliśmy zakwaterowani, aby po kolacji razem wyruszyć na Jasną Górę. W drodze do bazyliki spotkaliśmy ks. Łukasza Kątnego, który towarzyszył naszym spotkaniom przez całą sobotę. Dzień ten rozpoczęliśmy wspólną Mszą św. Przy ołtarzu zebrali się liczni kapłani: ks. Józef Zielonka, ks. Łukasz Kątny, ks. Innocent oraz ks. Marcin ze Skarszew. Grupa pielgrzymów ze Skarszew również wzięła udział w Eucharystii, odprawionej w kaplicy seminaryjnej.

Po wspólnym śniadaniu pielgrzymi udali się na konferencję na temat: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”, prowadzoną przez ks. Łukasza. Usłyszeliśmy słowa Przeora Generalnego, ks. Karla-Heinza Hausa, a także referat ks. Józefa Zielonki oraz wypowiedź Teresy Świecy na temat życia Matki Marii Teresy. Również członkowie delegacji z Mechernich: s. Little Flower, ks. Innocent oraz ja przedstawiliśmy się zebranym.

Wielkie wrażenie zrobiła na zebranych historia życia ks. Innocenta, który opowiadał o ciężkich warunkach życia w Ugandzie:

„Nazywam się ks. Innocent Gasigwa i pochodzę z Demokratycznej Republiki Kongo, z diecezji Goma we wschodniej części Północnej Prowincji Kivu. Jestem proboszczem tamtejszej parafi i i studiują obecnie technikę komputerową na uniwersytecie w Pizie, w Toskanie, we Włoszech.

Urodziłem się w „półkatolickiej” rodzinie, lecz dzięki temu miałem możliwość otrzymania od Boga wielu łask. Mówiąc, że moja rodzina jest „półkatolicka” mam na myśli, że moi dziadkowie ze strony ojca byli katolikami; jednak nie z prawdziwego zdarzenia, gdyż po śmierci mojego ojca moja mama dużo przez nich wycierpiała. Jako wdowa nie otrzymała od nich żadnej pomocy w wychowaniu dzieci i pozostawiona została przez nich własnemu losowi. Urodziłem się w siedem miesięcy po śmierci mojego ojca. Moja matka utrzymała mnie w swoim łonie po tym strasznym przeżyciu. Ponieważ jednak była dobrą chrześcijanka i Dziewica Maryja była dla niej wzorem życia i pomocy, nie było to dla niej takie straszne. Przez całe moje życie otrzymałem wiele wsparcia ze strony moich krewnych, szczególnie ze strony mego wujka, kapłana i brata zakonnego, a także ze strony wielu innych, za co nadal jestem im wdzięczny.

Po ukończeniu szkoły średniej, rozpocząłem w 2002 roku moją edukację w seminarium duchownym i otrzymałem święcenia kapłańskie w 2010 roku.


Obecnie od 5 lat jestem kapłanem i wiele doświadczyłem – zarówno pozytywnych jak i negatywnych rzeczy. Jednak mimo wszystko jestem optymistyczny. Pierwsze dwa lata mojej posługi kapłańskiej spędziłem w parafii i wiejskiej. Ze względu na wiele problemów w moim kraju nie był to czas przyjemny. Mój kraj jest piękny, lecz przez wojnę straciliśmy wielu kapłanów, sióstr zakonnych i braci oraz ponad szczęść milionów ludzi. W takiej sytuacji cztery razy uszedłem z życiem i były to straszne przeżycia, lecz zawsze czułem, że Bóg jest ze mną.

W zeszłym roku spotkałem siostrę Lidwinę w Rzymie, w San Martino, w Domu Generalnym dużego klasztoru Karmelitów i zainteresowałem się Communio in Christo. Wziąłem udział w spotkaniu w San Anselmo i obiecałem, że przyjadę do Niemiec, do Mechernich. Pragnę podziękować za to Communio in Christo, Przeorowi Generalnemu, siostrze Lidwinie i innym siostrom, kapłanom i wszystkim członkom.

Chętnie pozostałbym dłużej, lecz jako wsparcie proboszcza i jako student muszę wracać do Pizy i udać się na spotkanie z moim biskupem do Rzymu. Serdecznie dziękuję, że otrzymałem możliwość poznania Niemiec, Holandii i Polski.

Życzę błogosławieństwa i niech żyje Communio in Christo.
Alleluja!”


Następnie wszyscy zebrani udali się do katedry archidiecezjalnej pw. Świętej Rodziny w Częstochowie, która zbudowana została na trzęsawiskach jeszcze pod zaborem rosyjskim.

Obiad spożyliśmy wspólnie w Seminarium Duchownym, aby po miłym popołudniu i wielu rozmowach udać się na wspólny wieczór do parafii i ks. Zielonki. Przy ognisku smażono kiełbaski oraz śpiewano. Wystąpiła parafialna grupa oazowa, która śpiewała przy akompaniamencie gitary. Ks. Innocent również zaśpiewał dwie piosenki w swoim ojczystym języku, a pielgrzymi towarzyszyli mu klaszcząc. Dzień zakończyła kolejna wizyta na Jasnej Górze, gdzie wzięliśmy udział w Apelu, po którym spotkaliśmy się z ks. abp Wacławem Depo. Ks. abp Depo pobłogosławił nas wszystkich, rozmawiał z nami, przyjmując serdeczne pozdrowienia z Domu Macierzystego oraz prosząc o przekazanie pozdrowień w Niemczech. Na pamiątkę ofiarował nam obrazki przedstawiające Chrystusa Zmartwychwstałego oraz Wniebowzięcie Maryi Panny.

Następnego dnia wzięliśmy udział w Mszy św. w parafii i św. Jacka, gdzie przeczytane zostały słowa pozdrowienia Przeora Generalnego, a ja wygłosiłem kazanie na temat zapowiedzi Męki Chrystusa.


Następnie odbyło się spotkanie przy kawie z członkami Communio in Christo na plebani. Msza św. w Cudownej Kaplicy była dopełnieniem pielgrzymki, gdyż dane nam ją było przeżyć u stóp Czarnej Madonny. Po Mszy św. pożegnaliśmy grupę pielgrzymów ze Skarszew, która udała się autobusem w siedmiogodzinną drogę powrotną.

My z kolei, przy filiżance kawy, mieliśmy okazję skosztować ulubionego ciasta papieża Jana Pawła II. W seminarium spotkaliśmy się wieczorem z ks. Zielonką, który to w nocy zawiózł nas na lotnisko. O godz. 6.00 rano odlecieliśmy do Niemiec, aby po planowym wylądowaniu i wielu korkach na autostradach zdrowo dotrzeć do Mechernich. Diakon Hans-Gerd Grevelding

Homilia diakona Hansa-Gerda Grevedlinga, wygłoszona dnia 13 września w parafii pw. św. Jacka w Częstochowie:

„Jezus powołał Swoich Uczniów, zdziałał wiele cudów i obserwując reakcje ludzi sam popada w kryzys tożsamości, pytając:

1. Za kogo uważają Mnie ludzie?

2. A wy za kogo Mnie uważacie?

Pragnie się upewnić, jak postrzegają Go ludzie i jak Go oceniają.

Ludzie uważają bowiem, że jest prorokiem, który ponownie się objawił. Św. Piotr uważa Go za Mesjasza, który wyposażony we władzę polityczną, jest oczekiwany przez wszystkich. Nie ma niczego gorszego, aniżeli, gdy człowiek mylnie jest oceniany – przeceniany lub niedoceniany. Podobnie czuje się Jezus.

Jest on na pewno po części prorokiem, lecz nie jest kopią byłych proroków. Na pewno jest Mesjaszem, lecz nie jest władcą i politycznym przywódcą, jak wyobraża to sobie św. Piotr. Dlatego Jezus mówi: „Jestem synem człowieczym”.

Jezus niweczy wyobrażenia Swoich Uczniów, którzy mieli nadzieję, że będzie władcą doczesnym.

Jego droga nie prowadzi Go na tron doczesny, lecz w ludzkie poniżenie i śmierć, które całkowicie przerastają horyzonty Apostołów. Po doszczętnym zniszczeniu Uczniom ich politycznej perspektywy życia, Jezus pozwala im zadecydować, czy chcą Go opuścić, czy też kroczyć wraz z Nim.

Jeszcze raz wolno im zdecydować się, czy są za Jezusem czy przeciw Jezusowi. Tym razem droga nie prowadzi w górę, lecz w dół. Jezus uzdrawia ich „sen na jawie” i konfrontuje ich z nawet z własnym cierpieniem i śmiercią, które oczekują ich, gdy żyć będą w Jego następstwie. Oprócz św. Jana wszyscy umierają też śmiercią gwałtowną.

Wszyscy Jego Uczniowie decyduje się na Jego korzyść. Jedynie Judasz wewnętrznie zrywa z Nim, nawet jeśli zewnętrznie pozostaje wśród Jego towarzyszy. Nie potrafi się on jednak uwolnić od swoich marzeń o władzy i pieniądzach, o poważanym stanowisku, które pragnął poprzez Niego pozyskać. To właśnie ta słabość charakteru prowadzi go do zdrady. Sprzedaje Jezusa za marne 30 srebrników.

Jezus nie przyniósł nam krzyża. To nie było Jego zamiarem. Jego pragnieniem jest nasze dobro, abyśmy byli zdrowi, abyśmy nie musieli cierpieć. Pragnie, abyśmy żyli pełnią życia. Ale – w tym miejscu celowo mówię „ale” – Jezus pragnie, abyśmy byli gotowi do dźwigania krzyża w Jego następstwie. Ten, kto decyduje się na Jezusa, wraz z Nim dźwiga krzyż, który On dźwigał. Nawet, jeśli od chwili tej minęło 2000 lat – nadal dźwigamy krzyż, który dźwigał Jezus – przejmujemy na siebie część ciężaru i zmniejszamy tym samym ciężar Jego krzyża.

Tenże ciężar krzyża dźwigała wraz z Jezusem także założycielka Communio in Christo, Matka Maria Teresa. Otwarta rana, która nie chciała się goić, nie pozwoliła jej na to, aby w nocy spała w swoim łóżku. W dzień i w nocy siedziała zatem w swoim fotelu, krocząc wraz z Chrystusem swoją osobistą drogą cierpienia.

W następstwie Chrystusowym przejęła na siebie swój osobisty krzyż, dzięki któremu bliska była wszystkim ludziom, którzy jako obłożnie chorzy i potrzebujący szczególnej opieki ludzie, żyli w założonych przez nią placówkach opieki długoterminowej w Mechernich. Z jej pism dowiadujemy się, że Jezus bliski był jej w jej cierpieniach, a ona bliska była Jezusa w Jego cierpieniach. Jezus stał u jej boku i prowadził jej pióro, gdy notowała swoje inspiracje. Tak też 9 czerwca 1993 roku Matka napisała: „Dałeś mi serce, które żarzy się w miłości, gdy poświadcza Kościół w Jego naukach i w Jego tradycjach. Przybiłeś mnie do krzyża Swego Syna, aby we mnie spełniło się zbawienie.”

Zapowiedź Męki Jezusa może nam pomóc w dźwiganiu i znoszeniu naszych cierpień.
Musimy jednak wystrzegać się, aby miarą cierpienia Jezusa mierzyć cierpienia drugiego człowieka. Wtedy pocieszenie, które chcemy przekazać, staje się nieuczciwym i tanim zwodzeniem kogoś obietnicami. Niebezpieczeństwo, cierpienie, potrzeby i niedolę nie wolno nam ani idealizować ani ideologizować.

Jezus uwolnił wielu ludzi od cierpienia – od zewnętrznych chorób oraz wewnętrznych cierpień, jak np. od opętania przez złego ducha.

Gdy jednak chorzy, w swoim cierpieniu, trzymają się następstwa Chrystusowego, wtedy może to nadać sens ich życiu. Często widzimy ludzi, którzy celebrują swoje sukcesy, zapominając dziękować za to Bogu. Z drugiej strony napotykamy na naszej drodze ludzi, którzy w trudnej sytuacji obwiniają Boga za to, że muszą doświadczać takiego losu.

Mnie pomagają w takiej sytuacji zawsze słowa z Biblii, przekazane nam przez Hioba: Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy? Tego powinniśmy się nauczyć w trakcie naszego życia.

Św. Piotr, rzucając swoje zajęcie, myślał skrycie o karierze politycznej. Jako prosty robotnik nie chciał zmarnować takiej szansy. Gdy jednak usłyszał, co czeka Jezusa, próbował przekonać go , żeby postarał się tego uniknąć. W zasadzie nie chodziło mu o Jezusa, lecz o koniec swoich marzeń dotyczących kariery. W tym momencie Jezus pokazuje mu czerwoną kartę i tłumaczy mu jednoznacznie, że jak raz się powie A to trzeba powiedzieć i B. I jak nie chce się tego trzymać, to może przecież iść własnymi drogami.

Historia św. Piotra mogłaby w tym miejscu się zakończyć.

Św. Piotr stale pokazuje nam, jak bardzo jest słaby, jak kusi Jezusa, jak się Go wyrzeka. Ukazuje całe spektrum człowieczeństwa i stale nakierowuje nas, abyśmy reflektowali nasze własne postępowanie. Pokazuje, jak na różne sposoby staramy się unikać problemów, i jak z trudnych sytuacji ratujemy się wygłaszają kłamstwa. Św. Piotr nie jest nadczłowiekiem, lecz człowiekiem z wieloma słabostkami.

Jednak, gdy raz zdecydował się na Jezusa, kroczy za nim w każdej sytuacji – aż po krzyż.

On nie tylko dźwiga krzyż jak Szymon Cyrenejczyk – którego kardynał Meisner nazwał kiedyś najlepszym diakonem, który człowiekowi może pomóc w dźwiganiu krzyża – lecz św. Piotr umiera jak św. Andrzej na krzyżu.

Jezus jest jednak w pierwszym rzędzie zawsze symbolem życia, stoi po stronie uciśnionych. Uwalnia od wewnętrznych i od zewnętrznych cierpień. A jednak nie potrafił przekonać współczesnych Mu ludzi. Oni chcieli tylko jednego Mesjasza, który rozwiązałby dla nich wszelkie problemy – kogoś, kto spełniłby wszystkie ich życzenia.

Jezusa można streścić w trzech zdaniach:

1. Jego życie naznaczone było brakiem zrozumienia ze strony współczesnych Mu ludzi

2. Jego życie jest stałym konfliktem z władzą i uczonymi

3. Jego życie ponosi całkowitą porażkę z ludzkiego punktu widzenia.

Jezus zapytuje nas tu i dziś:

  • Jak wygląda mój stosunek do Boga?
  • Kim jest Jezus dla mnie?
  • Co gotowy jestem zaryzykować, aby żyć w Jego następstwie?
  • Czy moje życie jest dla Boga wartościowe?
  • Czy jestem szczęśliwy w mojej wierze do Boga?

Wy, Polacy, a także i my, pochodzący z Niemiec, przeżyliśmy i przeszliśmy przez dyktatury, które gardziły człowiekiem i były śmiercionośne. Wielu z nas, katolików pozostało jednak wiernie u boku Jezusa. Wielu z nas musiało przypłacić to życiem. Wszyscy jednak, którzy dzisiaj jesteśmy tutaj zgromadzeni, korzystamy z wytrwałości tych właśnie ludzi w trakcie dyktatury, gdyż dzięki ich oporowi i wierze w Boga, z Bożą pomocą, udało się je obalić.

Pragnę zakończyć, przytaczając kilka słów Matki Marii Teresy na temat Boga, które napisała do nas 3 sierpnia 1983 roku:

Musimy znów zacząć poważnie podchodzić do Twojej miłości.

Musimy rozpoznać w Twoim Synu obraz człowieka, abyśmy doświadczyli, jak wartościowi staliśmy się dzięki Jego zasługom.

W Jego słowach rozpoznajemy troskę o nas, ludzi, i otrzymujemy pocieszającą odpowiedź na temat wszelkich mroków naszych czasów.

Amen


Grupa pielgrzymów Communio in Christo w Częstochowie

 

Kliknij aby przeczytać zawartość biuletynu....

 

Ks. Józef Zielonka

„Ewangelia, proroctwo, nadzieja: Życie konsekrowane w Kościele dzisiaj- Rok życia Konsekrowanego.”


Okres posoborowy  jest czasem tworzenia nowych ruchów katolików świeckich i nowych wspólnot życia konsekrowanego oraz wypracowywania nowych relacji między tymi ruchami a osobami konsekrowanymi (por. VC 54). W tym kontekście należy przytoczyć słowa Benedykta XVI wypowiedziane w roku 2006 w Sanktuarium na Jasnej Górze. Papież w świetle wiary interpretował pochodzenie tych ruchów oraz wskazywał zadania dla nich. Zatem mówił do przedstawicieli nowych ruchów w Kościele: „Żywotność waszych wspólnot jest znakiem czynnej obecności Ducha Świętego! To z wiary Kościoła i z bogactwa owoców Ducha Świętego zrodziła się wasza misja. Mam nadzieję, że będzie was coraz więcej, aby służyć sprawie Królestwa Bożego w dzisiejszym świecie. Wierzcie, że łaska Boża towarzyszy wam i starajcie się, by była obecna w żywych tkankach Kościoła, a szczególnie tam, gdzie kapłan, zakonnik czy zakonnica nie mogą dotrzeć. Ruchy, do których przynależycie, są różnorodne. Karmicie się nauką pochodzącą z różnych, uznanych przez Kościół, szkół duchowości. Korzystajcie z mądrości świętych, sięgajcie do ich spuścizny. Formujcie wasze umysły i serca w oparciu o dzieła wielkich mistrzów oraz świadków wiary, pamiętając, że dziedzictwo szkół duchowości nie powinno być zamknięte, jak skarb, w klasztorach czy bibliotekach. Mądrość ewangeliczną, zaczerpniętą z dzieł wielkich świętych i sprawdzoną we własnym życiu, trzeba nieść w sposób dojrzały, nie dziecinny, i też nie agresywny, w świat kultury i pracy, w świat mediów i polityki, w świat życia rodzinnego i społecznego”. (Benedykt XVI: Tym, którym trudno uwierzyć w Boga, powtarzam: Bóg jest Miłością. Przemówienie Benedykta XVI wygłoszone podczas spotkania z zakonnikami i zakonnicami, z seminarzystami oraz przedstawicielami Ruchów).

Ojciec Franciszek ogłosił Rok Życia Konsekrowanego, przeżywanego pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”, trwającego od pierwszej niedzieli Adwentu 2014r. do 2 lutego 2016 roku.
Rok Życia Konsekrowanego to ważne wydarzenie w życiu Kościoła i ważne przesłanie nie tylko dla 950 tysięcy osób konsekrowanych: sióstr, ojców i braci zakonnych, ale także dla całego Kościoła.
Rok Życia Konsekrowanego to także ważne przesłanie dla Zakonu Communio in Christo, dla jego członków i sympatyków. Bowiem Communio in Christo nacechowane działaniem Boga, jest zakonem dla wszystkich i pragnie być wzorem dla całego Kościoła. Jest nowym sposobem odczytania Ewangelii. Wszyscy członkowie oddają siebie, swoje siły na służbę Bogu i ludziom, naśladując Jezusa, także na drodze rad ewangelicznych: czystości złożonych ślubów, ubóstwa, posłuszeństwa i miłości bliźniego. „Caritas est vivere in Deo”. Dlatego założony przez Matkę Marię Teresę ten zakon Communio in Christo odznacza się szczególnym charyzmatem miłości Boga i bliźniego. Miłość Boga realizowana jest przez dzieła miłości do wszystkich ludzi, jest zawsze żywa w codziennych czynnościach. Communio in Christo jest szczególnym darem dla wszystkich ludzi, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie miłość Chrystusa jest rzadko realizowana. Communio in Christo wierne jest swojemu charyzmatowi. Ojciec Święty Franciszek wzywa wspólnoty zakonne do odnowy i wierności swojemu charyzmatowi. Zaznacza, że odnowa życia konsekrowanego jest „czasem łaski, naznaczonym obecnością Ducha”, to powód do własnej tożsamości. Każda wspólnota zakonna posiada swój własny charyzmat, określoną duchowość, tradycję, konstytucję, wypracowany styl życia, zorganizowaną wspólnotę i realizuje ten charyzmat w posługiwaniu bliźnim. Naśladują w ten sposób życie Jezusa swoim własnym życiem i realizując Jego wskazanie zawarte w przekazywaniu: „Będziesz miłował Pana Boga swego, całym sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie zaś jest do niego podobne: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.” (Mt 22,36-40). To przykazanie wskazane przez Jezusa ukierunkowane jest na życie, które, jak pisze Matka Maria Teresa w Regule Communio, „chce się uwolnić od swojego „Ja”. „Trzeba widzieć w bliźnim tę samą godność, jaką sobie przypisuję i ją szanować, naśladować Jezusa, pisze dalej Matka Maria Teresa. Naśladowanie Jezusa zna tylko jedno przykazanie: Jego przykazanie, które wypełnia się w uwolnieniu od własnego „Ja”. Wymaga ono od nas Bożej miłości, której przykład dawał nam On, aż do swojej śmierci na krzyżu.
Moje zaangażowanie dla bliźniego skierowane jest do Chrystusa, to znaczy należy odnosić się do bliźniego w taki sposób, jaki należy się Bogu i ofiarować mu to, co przyrzekamy i obiecujemy codziennie Bogu w słowach i modlitwach”.
Posiadając taki charyzmat, taka wspólnotę braterską w służbie Jezusowi i realizując śluby zakonne, mogą „czynić radośnie postępy na drodze miłości”.
Papież Franciszek kierując list apostolski do wszystkich osób konsekrowanych z okazji roku życia konsekrowanego, nawołuje do „spojrzenia w przyszłość z wdzięcznością”, gdyż każdy instytut zakonny jest „owocem bogatej historii charyzmatycznej. Doświadczenie początków następnie wzrosło i rozwinęło się, wciągając innych członków w nowych kontekstach geograficznych i kulturowych, tworząc nowe sposoby realizacji charyzmatu, nowe inicjatywy i wyrazy miłości apostolskiej. Jest to ziarno, które staje się drzewem, rozprzestrzeniając swe gałęzie”. Każda wspólnota zakonna powinna również poznać „swoje początki i swój historyczny rozwój, żeby podziękować Bogu, który dał Kościołowi i tak wiele darów, czyniących go pięknym i wyposażonym do każdego dobrego dzieła” (LG 12).
Niezbędne jest opowiedzenie swojej historii, aby zachować żywą tożsamość, jak również umocnić jedność rodziny zakonnej i poczucie przynależności jej członków.
Wspólnota Zakonna powinna połączyć dany charyzmat założyciela z otwartością na potrzeby współczesnego świata i odczytywania „znaków czasu”. Ojciec Święty Franciszek pragnie aby odnowa życia konsekrowanego jaka dokonała się w ostatnich 50 latach po Soborze, nadal była „czasem łaski, naznaczonym obecnością Ducha”. Był to poryw Ducha Świętego dla całego Kościoła.
Ten nowy powiew Ducha Świętego uwidoczniony jest mocno i wyraźnie w Communio in Christo. Matka Maria Teresa swoim charyzmatem założycielskim wycisnęła niezatarte piętno na założonej wspólnocie zakonnej. Dlatego wierność wobec natchnienia Założycielki, które samo jest darem Ducha Świętego, jak pisze Jan Paweł II, pozwala członkom głębiej przeżywać swoją tożsamość zakonną i podejmować jej twórczą inicjatywę oraz naśladować jej świętość (VC 36). Zatem członkowie Zakonu Communio in Christo muszą być wierni charyzmatowi Założycielki, ponieważ równocześnie poznają coraz lepiej duchowość Zakonu i jakość działalności apostolskiej i styl życia tej wspólnoty życia konsekrowanego. (Ks. Prof. Stanisław Urbański).
Ojciec Święty Franciszek mocno podkreśla wymiar eklezjalny życia konsekrowanego. Pisze: „życie konsekrowane jest darem dla Kościoła, rodzi się w Kościele, rozwija się w Kościele, całe jest zorientowane na Kościół”. Jako dar Kościoła, nie może być czymś wyizolowanym czy marginalnym, ale najgłębiej do niego należy i znajduje się w samym sercu Kościoła jako element decydujący o jego misji, ponieważ wyraża najgłębszy charakter powołania chrześcijańskiego i dążenie całego Kościoła- Oblubienicy ku jedności z jednym Oblubieńcem; w związku z tym należy nienaruszalnie do jego życia i świętości”. Papież Franciszek pragnie, aby życie konsekrowane było zawsze światłem na drodze Kościoła.
„Matka Maria Teresa świadoma swego wybrania przez Chrystusa pisze, że została „wcielona” w Chrystusa będącego Kościołem, wchłonięta przez Chrystusa w całej Jego pełni. Dlatego Kościół nazywa „Matką”, na której piersi może spocząć. Jego czystość jest ozdobą jej życia, a jej „świadomość” odnośnie do jego przyszłości wiąże z Chrystusem, gdyż Kościół głosi o życiu i działalności ucieleśnionego Słowa. Kościół jest sakramentem spotkania z Bogiem, w którym On uwidacznia swoje Królestwo, usuwa rozłąkę, daruje gwarancję swojej wierności i otuchę zbawienia. Stąd też swój charyzmat w Kościele Matka nazywa nadzieją dla ciężkich czasów. Czy te słowa Założycielki nie nabierają szczególnego znaczenia w dzisiejszym Kościele?” (Ks. Superior Karl –Heinz Haus).
Matka Maria Teresa pragnie swoim charyzmatem pomóc miłości do Kościoła. Ten charyzmat skierowany jest, jak sama mówi, by „w imię II Soboru Watykańskiego Kościół odnowić we wszystkich jego działaniach, ale nie inaczej jak tylko w miłości i przez miłość. Uważa, że miłość do Kościoła oznacza pomoc jemu: podejmowanie dzieł apostolskich i dzieł miłosierdzia; obronę jego praw; odrzucanie nauki niezgodnej z jego duchem; przeciwstawienie się nowinkarstwu; przyjmowanie jego nauczania w formie m. in. encykliki i listów apostolskich.
Communio in Christo „posiada wymiar eklezjalny. Jest wspólnotą „osadzoną” wewnątrz Kościoła, współpracującą z nim, zachowującą wierność jego nauce, a przede wszystkim występującą przeciw jego rozbiciu wewnętrznemu. Odnosząc się więc do członków Communio in Christo w świetle papieskiego listu, powinni oni na nowo odczytać charyzmat Matki Teresy i ciągle go odczytywać, aby dawać świadectwo o miłości do Kościoła, i być świadkiem obecności tej „Miłości” we wspólnocie Kościoła, szczególnie w dzisiejszych czasach oraz realizować tę miłość do Kościoła poprzez swoje zadania zawarte w charyzmacie. Świadczyć mają również „że Kościół jest żywą obecnością Boga w Chrystusie i Duchu Świętym, który jest w Nim obecny przez Słowo i sakramenty.
Drugim elementem życia zakonnego, który mocno akcentuje papież Franciszek, jest duchowość komunii. Ojciec Święty podkreśla, że od samego początku założyciele byli zafascynowani jednością.”
Ważnym elementem życia zakonnego, jak określa Ojciec Święty Franciszek, jest „duchowość komunii. Członkowie Zakonów wpatrzeni w pierwszą „Wspólnotę Jerozolimską” stają się „świadkami i budowniczymi” komunii, wzorem i przykładem. Potrzeba takiego wzoru w dzisiejszym świecie pełnym napięć, konfliktów wyzysku, krzywdy, nierówności społecznej. Ojciec Święty wzywa osoby konsekrowane do budowania komunii, aby były wiarygodnym znakiem obecności Ducha Świętego, który wzbudza w sercach pasję, aby wszyscy byli jedno (J 17,21).Do budowania tej komunii wzywa również Matka Maria Teresa. Wezwanie to znajduje się już w samej nazwie „Communio”. W książce „Ich bitte dich, o Heilige Kirche” pisze, że otrzymany charyzmat miłości odnosi się do jedności Kościoła i został jej dany, aby przekazała go Kościołowi dla zachowania jedności urzędu i charyzmatu. Obejmuje on wszelkie potrzeby Kościół i chroni go przed rozpadem. Ma także rozbudzić zaufanie do urzędu w Kościele i prowadzić do wzmocnienia jego autorytetu oraz do uznania charyzmatów wzbudzanych przez Ducha Świętego w Kościele. Zatem charyzmat miłości chroni Kościół przed podziałami, aby i sam Chrystus nie był podzielony. Wobec tego Matka tęskni za jednością i miłością w Kościele oraz pragnie, aby wszyscy stali się jednością w myśleniu oraz w wierze, a szczególnie w miłości. (Ks. Prof. Stanisław Urbański)
Wszystkie wspólnoty nie tylko mają budować komunię wewnątrz siebie i być przykładem tej komunii, ale także „czynić Kościół domem i szkołą komunii”, mają być „sługami komunii i kultury spotkania. Wszystkie wspólnoty powinny również troszczyć się o duchowość komunii, która powinna istnieć we wspólnocie życia konsekrowanego między osobami konsekrowanymi. Wtedy taka komunia będzie narzędziem budowania życia duchowego i troską o tę wzajemną duchowość. Będzie to „życie mistyką spotkania, zdolnością odczucia, wysłuchania innych ludzi, wspólnego poszukiwania drogi, sposobu „pozwalając się oświecić relacją miłości”, ubogacając się silną wiarą, i otwierając się na potrzeby ludzi, oraz być świadkami Ewangelii. Mistyka spotkania musi się zacząć od przyjęcia miłości Boga w codziennym życiu, aby człowiek mógł zjednoczyć się z Nim przez miłość. Miłość jednoczy człowieka z Bogiem. Bóg oczekuje ludzkiej miłości.
Życie miłością jest podstawowym prawem w Communio i zasadą życia miłością dla osnowy Kościoła, realizacją miłości Boga i bliźniego, bo życie konsekrowane ma swoje źródło w bezinteresownej miłości Boga i bliźniego. Miłość jest darem Boga, a życie konsekrowane jest odpowiedzią miłości osób konsekrowanych na miłość Boga.

 

Święty Jacek urodził się w Kamieniu Śląskim ok. 1183 r. Pochodził ze śląskiej linii rodu Odrowążów. Z rodziny Odrowążów pochodzą również: bł. Czesław oraz bł. Bronisława. Po studiach w Paryżu i w Bolonii Jacek przyjął święcenia kapłańskie i został mianowany kanonikiem krakowskim. Istotną rolę w jego życiu odegrał Biskup Krakowski Iwo Odrowąż, jego bliski krewny. W 1215 r. udając się do Rzymu na Sobór Laterański zabrał ze sobą m.in. Jacka, którego powierzył duchowej i intelektualnej opiece św. Dominika, założyciela zakonu żebraczego i kaznodziejskiego, reformatora Kościoła.

Jacek wstąpił wówczas do nowo powstałego zakonu dominikanów i przyjął habit zakonny z rąk św. Dominika. Jesienią 1221 r., Jacek wraz z towarzyszami założył w Krakowie pierwszy klasztor dominikański na ziemiach polskich. Kierując się przesłaniem św. Dominika, łączył pracę ewangelizacyjną z modlitwą, zwłaszcza różańcową i zawierzeniem Matce Bożej. Dawało mu to niezwykłą moc apostolską.

Podziwu godne były jego misjonarskie podróże po Polsce, Rusi, Prusach, Pomorzu i Śląsku. Osobiście zakładał wiele klasztorów dominikańskich, między innymi w Toruniu, Chełmnie, Gdańsku, ale także w Płocku, Sandomierzu, Królewcu, Rydze oraz w Kijowie.

Był obdarzony przez Boga niezwykłymi darami, w tym także darem czynienia cudów. Nawracał, niosąc ze sobą różaniec i figurę Matki Bożej. Głosił Ewangelię i zwiększał zastępy gorliwych kapłanów w klasztorach dominikańskich, a liczni jego uczniowie zostawali gorliwymi biskupami.

Umarł w Krakowie 15 sierpnia 1257 r. w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pochowano go w dominikańskim kościele Świętej Trójcy w Krakowie. Kanonizował go w 1594 r. papież Klemens VIII.

Święty Jacek był jedną z najznakomitszych postaci XIII wieku i należał do najwybitniejszych mężów ówczesnej Europy. Jego figura, jako jedynego świętego pochodzącego z Europy Środkowo - Wschodniej, znajduje się na kolumnadzie Berniniego okalającej Plac św. Piotra w Rzymie.

 

Modlitwa do św. Jacka
O umiłowany święty Jacku, nasz Patronie, oddajemy najwyższy hołd Bogu za to, że wezwał Cię z ziemi śląskiej do  apostolskiej służby w Kościele i postawił między nami jako wzór świętości. Pragniemy też oddać cześć Niepokalanej Matce Boga i naszej Królowej, której byłeś wiernym synem i którą nauczyłeś nas czcić przez świętą modlitwę różańcową. Święty Jacku, patronie nasz, wstawiaj się za nami u Boga i wyproś nam łaski, o które Cię błagamy. Patronie śląskiej ziemi. Ty, który z apostolską gorliwością głosiłeś Chrystusową Ewangelię i budziłeś w ludzkich sercach miłość Bożą, naucz nas podobnej gorliwości w służbie Bogu i ludziom. Uproś nam u Boga pomoc w przeciwnościach, abyśmy za twoim wstawiennictwem otrzymali zbawienie wieczne.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 

Czerwone światło dla uzależnień

Z ks. Józefem Zielonką – diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości archidiecezji częstochowskiej oraz kapelanem i terapeutą Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Częstochowie – rozmawia Anna Wyszyńska

– Od ponad 30 lat Kościół zachęca, by sierpień był miesiącem abstynencji od alkoholu, by w tym miesiącu całkowicie zrezygnować z jego konsumpcji i modlić się o trzeźwość narodu. Na co w tym roku zwracają szczególną uwagę duszpasterze trzeźwości?
– Tegoroczne hasło proponowane przez Apostolstwo Trzeźwości brzmi: „Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i narodu”. Spożywanie alkoholu przez dzieci i młodzież jest poważnym problemem. Picie piwa, kupowanie go całymi skrzynkami stanowi niedobry styl życia, a w pewnych środowiskach modę i sposób na zaimponowanie kolegom i koleżankom. Przy czym młodzież często uważa, że piwo to nie alkohol. To jest, oczywiście, błędne mniemanie. Spożycie piwa, tak jak każdego innego alkoholu, jest dla młodych organizmów szkodliwe i może doprowadzić do uzależnienia. Dorośli w trosce o prawidłowy rozwój młodego pokolenia i chronienie go przed wejściem na drogę uzależnienia muszą dbać o abstynencję dzieci i młodzieży. Najprostsze środki to: rozmowy nt. w domu i w szkole, dawanie dobrego przykładu, nieczęstowanie młodych alkoholem. Przestrzeganie zakazu o niesprzedawaniu niepełnoletnim alkoholu i reagowanie w sytuacji, kiedy widzimy, że zakaz ten jest łamany. To może zrobić każdy z nas. Możemy też proponować dzieciom i młodzieży przystąpienie do Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, której uczestnicy są zachęcani do codziennej modlitwy, ofiary, wstrzemięźliwości i skromności. Ten program pomaga rodzicom w mądrym wychowaniu, stawianiu dzieciom wymagań i motywowaniu do pracy nad sobą.

- Czy możemy mówić o owocach kolejnych miesięcy trzeźwości?

- Te owoce są niewymierne. Ale samo zwrócenie uwagi na problem uzależnienia do alkoholu, na zagrożenie, które niszczy rodziny, powoduje cierpienie dzieci, współmałżonków i rodziców jest sprawą bardzo ważną. Przypomnijmy, że genezy miesiąca trzeźwości można się doszukać już Jasnogórskich Ślubach Narodu z 1956 r., gdzie jedno z przyrzeczeń brzmiało: „Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwo], pijaństwu, rozwiązłości”. Apel o abstynencję w sierpniu dotyczy nie tylko osób uzależnionych, jest to apel do wszystkich o podjęcie wyrzeczenia, modlitwy i pokuty. Taka jest idea tego miesiąca. To pomaga i tym, którzy to wyrzeczenie podejmują, jak 1 tym, którzy alkoholu nadużywają i nie potrafią wyjść z nałogu. Od ponad 20 lat pracuję w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia na ul. Ogrodowej w Częstochowie. Wielu z pacjentów prosi o modlitwę, mówi, że to wsparcie jest im bardzo potrzebne, że pomaga.

Pomóżmy, pokażmy, że zależy nam na trzeźwości innych. Przypomnijmy sobie ile grzechów, ile nieszczęść, jakie straty materialne i ile tragicznych wypadków powoduje alkohol. Niestety, często swój udział w tych tragediach mają inni: ci, którzy pozwalają, aby nietrzeźwy kierowca prowadził pojazd, ci którzy namawiają, albo wręcz przymuszają do picia alkoholu. Pacjenci Ośrodka mówią czasem, że ich uzależnienie zaczęło się w dzieciństwie, bo ktoś z dorosłych, czasem najbliższy krewny zachęcił do wypicia pierwszego kieliszka, bywa niestety, że w czasie przyjęcia pierwszokomunijnego To jest wielkie zło. Tego nie wolno lekceważyć. Młodzi ludzie nie wiedzą, że w uzależnienie wpada się łatwo, a wychodzi z wielkim trudem, a często przegrywa życie.

 

-    Kim są pacjenci Ośrodka Terapeutycznego?

-    W Poradni mamy cały przekrój społeczny, osoby w wieku od lat 18 do 70, mężczyzn i kobiety, z przewagą mężczyzn, chociaż w niektórych grupach ta statystyka się wyrównuje. Są osoby wszystkich zawodów od robotników i rolników, po studentów, prawników, lekarzy, także księży. Ten nałóg nie wybiera, ale pamiętajmy, że mechanizm uzależnienia jest zawsze taki sam. Zaczyna się od pierwszego kieliszka wypitego dla towarzystwa, potem kilku dla poprawienia nastroju, wreszcie powstaje przymus picia, który powoduje negatywne konsekwencje rodzinne, zawodowe, zdrowotne. Jeżeli mówimy, że mamy w Polsce ok. miliona osób uzależnionych, a kilka milionów pijących ryzykownie i szkodliwie, to stanowi to bardzo poważny problem społeczny.

-       Co jest najważniejsze w leczeniu i skutecznym wychodzeniu z nałogu?

-     Alkoholizm jest chorobą nieuleczalną, jedyną możliwością panowania nad nią jest przestrzeganie całkowitej abstynencji. W pracy z uzależnionymi podkreślam, że najważniejsze jest spełnienie trzech warunków, które muszą zaistnieć jednocześnie. Pierwszym jest odbudowanie życia rodzinnego, więzi z najbliższymi, a ze strony rodziny uzależnionego mądre i konsekwentne wspieranie go na drodze do trzeźwego życia. Przy czym problem zagrożenia alkoholowego rodzina powinna dostrzec wcześniej i zareagować, nie czekając, aż osoba pijąca będzie przeznaczać na alkohol wszystko co posiada.

Wychodzący z nałogu musi na nowo odnaleźć sens swojego życia w rodzinie, pracy, a jeżeli nie pracuje w podjęciu np. wolontariatu. Drugą sprawą jest zerwanie ze środowiskiem, które doprowadziło do alkoholizmu. Kolejny warunek to odbudowa życia duchowego: modlitwa, uczestniczenie w Mszach św., korzystanie z sakramentów. Konsekwencją świadomości, że alkoholizm jest chorobą nieuleczalną jest nieustanna praca nad sobą, uczestniczenie w spotkaniach grup AA i codzienna realizacja Programu 12 kroków, uczestniczenie w Mszach św. w intencji trzeźwości, pielgrzymkach i rekolekcjach trzeźwościowych,. Wielu pacjentom naszej poradni udało się wyjść z alkoholowej pułapki - przychodzą, dziękują, mówią, że teraz dopiero widzą, jak szczęśliwym można być nie pijąc.

-       Alkoholizm jest tym uzależnieniem, które w naszym społeczeństwie ma największa skalę i wyrządza najwięcej szkód. Warto mieć świadomość, że są też inne, równie niebezpieczne uzależnienia.

-     Warto o tym pamiętać, choćby w kontekście niedawnych masowych zatruć dopalaczami - a w woj. śląskim tych zatruć było najwięcej. Ale jest jeszcze jedna grupa uzależnień tzw. uzależnień behawioralnych jak np. anoreksja i bulimia, uzależnienie od Internetu, gier komputerowych, automatów do gier losowych lub nawet zakupów czy sportów ekstremalnych. Tutaj podobnie jak w alkoholizmie do uzależnienia może dojść niezależnie płci, wieku, wykształcenia. Podobny jest mechanizm uzależnienia - człowiek stopniowo traci kontrolę nad swoim zachowaniem, obsesyjnie myśli o danym uzależnieniu i potrzebuje „coraz większej dawki”. Podobna jest również droga wyjścia z tych nałogów: odważne powiedzenie sobie - jestem uzależniony, podjęcie leczenia, uczestniczenie w „Programie 12 kroków”, który jest skuteczny także w tej grupie uzależnień. Ważna jest również postawa rodziny - konsekwentne wspieranie uzależnionego, zerwanie z okazjami prowadzącymi do uzależnienia i, oczywiście, odnowa życia duchowego. Z mojej praktyki duszpasterskiej znam przypadek mężczyzny, który uzależnił się od gier losowych - stracił duże sumy, zaciągnął długi, jego rodzina była na krawędzi rozpadu. Udało się uratować i jego i rodzinę. Podjął leczenie, pogodził się z żoną, systematycznie spłaca długi. Niestety, uzależnienia behawioralne stają się coraz większym problemem i dotykają coraz szersze kręgi, także ludzi bardzo młodych.

-     Jak im przeciwdziałać?

-     Jedną z podstawowych przyczyn prowadzących do uzależnienia, zwłaszcza ludzi młodych jest pustka życia duchowego i pustka uczuciowa, nastawienie na gromadzenie dóbr materialnych i konsumpcyjny styl życia w rodzinie, brak czasu dla siebie. Drugą przyczyną jest brak świadomości zagrożenia - wielu rodziców sądzi, że skoro dziecko jest w domu - spędza czas przed komputerem, to nic złego mu nie grozi. Tymczasem w cyberprzestrzeni jest wiele treści niebezpiecznych, szkodliwych dla młodych ludzi, są treści przesycone okrucieństwem i erotyzmem. Zdarzają się przypadki prześladowania koleżanki lub kolegi na forum internetowym, co przerasta młodego człowieka i - jeżeli dorośli o tym nie wiedzą lub nie potrafią mu pomóc - czasem kończy się tragicznie. Trzeba więc pielęgnować więzi rodzinne i dobry kontakt na linii rodzice - dzieci, wzajemną miłość i szacunek, poświęcać czas na wspólne rozmowy i działania, dbać o to, by dziecko chętniej bawiło się na podwórku realnym niż wirtualnym. A kiedy wystąpi problem trzeba jak najszybciej szukać fachowej pomocy i podjąć terapię.

 

(„Niedziela” 30/2015. s.6-7)

 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, Communio in Christo (powołane w 1991 r.) wraz z Odziałem Caritas (Parafialnym) w parafii p. w. św. Jacka w Częstochowie zajmuje się m. inn. działalnością charytatywną w następującym zakresie:

1. Charytatywny Punkt Wydawania Leków
ul. Warszawska 452 w Częstochowie (oficjalnie zatwierdzony przez Nadzór Farmaceutyczny) – działa do tej pory.  W przeciągu lat 1990- 2015 sprowadził i wydał bezpłatnie 250 ton leków i 70 ton sprzętu medycznego, i rehabilitacyjnego.
- Pochodzące leki: Francja, Niemcy, Szwajcaria
- Odbiorcy: szpitale, hospicja, Punkty Zdrowia, indywidualni odbiorcy (Częstochowa i okolice, Litwa, Białoruś, Ukraina).
Transport leków z zagranicy i wydawanie leków, i koszty z tym związane ponosiło Communio in Christo w Częstochowie. Dzięki tym lekom wielu ludzi odzyskało zdrowie a nawet uratowało życie, szczególnie, gdy leki te nie były dostępne w Polsce.
Leki wydawane są na podstawie recepty.
2. Klub AA (działa do dzisiaj)
- Regularne spotkania w każdą sobotę anonimowych alkoholików
- Uczestnictwo i prowadzenie terapii w Ośrodku Terapii dla Uzależnionych od alkoholu
- Uczestnictwo w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3. Przedszkole Katolickie – Świetlica Środowiskowa
Przedszkole prowadzone było przez 10 lat, do 2002 roku. Przebywało w dwóch oddziałach 65 dzieci. W skali 10 lat stanowi to 610 dzieci. Przedszkole było bezpłatne, datowane przez Urząd Miejski w Częstochowie.
Następcą Przedszkola jest Świetlica Środowiskowa dla dzieci z rodzin patologicznych. Działa do dzisiaj w Szkole Podstawowej Nr. 25.
4. Skład Odzieżowy
Przez omawiane lata wydano 600 ton odzieży.
Odbiorcami byli: Urzędy Gminy, Szkoły, Parafie, indywidualni odbiorcy, Ukraina, Litwa, Białoruś
Ofiarodawcy: Communio in Christo w Mechernich- Niemcy, Association Resiac Bon Secours- Montsurs Francja. Kawalerowie Maltańscy- Paryż (Versaille). Także Ofiarodawcy z Włoch i Niemiec (indywidualni ofiarodawcy).

Wspomnieć także należy o przekazywaniu leków, odzieży i żywności do Zakonów: Siostry Karmelitanki w Łodzi, Częstochowie, Krakowie, Zakopanym, Rzeszowie, Koszycach, Kodniu, Kielcach, a także do Częstochowskich Szpitali.
Działalność charytatywna prowadzona przez Communio in Christo i Parafię p. w. św. Jacka w Częstochowie od 1991 r. prowadzona jest do dnia dzisiejszego.

Ks. Józef Zielonka

 


Ponad 30 duchownych z czterech kontynentów wzięło udział w uroczystej Mszy św. Głównym celebransem był ks. abp Wacław Depo

Uroczystości rocznicowe Communio in Christo odbyły się 29 listopada 2014r. w domu macierzystym Communio in Christo w Mechernich (Niemcy).

Tegoroczne uroczystości rocznicy założenia Wspólnoty przez Matkę Marię Teresę miały szczególny wymiar z racji jubileuszu 30-lecia tego wydarzenia. Całość obchodów odbywała się w budynku gimnazjum w Mechernich. Centralnym punktem tego dnia była Msza święta, w której uczestniczyło prawie 300 gości oraz 30 kapłanów z różnych regionów świata - z Azji, Afryki, Ameryki Południowej i Europy.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył Ks.Arcybiskup Wacław Depo. Już w słowach wprowadzenia Metropolita Częstochowski wyraził Bogu wdzięczność za to, że poznał osobiście Matkę Założycielkę, która została obdarowana przez Stwórcę nadzwyczajnym charyzmatem. Charyzmat ten, a więc szczególny dar Ducha Świętego udzielony wybranej osobie dla dobra całej Wspólnoty, można określić w przypadku Matki Teresy jako „miłość czynu, miłość poprzez życie”, mówił w homilii Ksiądz Arcybiskup. Jedynie miłość jest w stanie pokonać wszelką beznadziejność i przeciwności. To słowa samej Matki Założycielki, która pisała, że treścią jej fundacji jest realizacja miłości w duchu nauczania Drugiego Soboru Watykańskiego.

Charyzmat Założycielki można ująć w sześciu zadaniach: żyć soborem, umiłować Kościół, upodabniać się do Chrystusa, kochać bliźniego i jemu służyć oraz w szczególny sposób nieść światu i każdemu indywidualnie przesłanie miłości. Te słowa można uznać za niezwykle trafne i syntetyczne ujęcie istoty tego, co jest misją i powołaniem Communio in Christo, a co wyrasta i ściśle jest zespolone z nauką soboru.

Po zakończeniu Mszy Św. Ks. Arcybiskup Wacław Depo przekazał Ks. Superiorowi Generalnemu Karl-Heinz Haus i całej Wspólnocie Communio in Christo dar jaki przygotowali dla Communio in Christo Ks. Prof. Stanisław Urbański i Ks. dr. Józef Zielonka, Przewodniczący Communio in Christo w Polsce. Ten wspólny dar to nowa książka ich autorstwa: „Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen”.

W krótkich słowach wyrazili swoją radość z tego faktu:

„Z okazji wielkiego jubileuszu 30-lecia założenia Communio in Christo, a przede wszystkim z racji 20-lecia śmierci Założycielki Matki Marii Teresy Linssen, pragniemy przekazać Księdzu Superiorowi kolejną książkę o Matce Marii Teresie Linssen.

Jest to pierwsze opracowanie doświadczenia miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy. Mistyka przeżyciowa Matki Marii Teresy była związana z jej codziennym życiem i rozwijała się przez wiele lat. Dlatego niniejsze opracowanie przedstawia proces życia mistycznego Matki uwarunkowany chronologią wydarzeń w zakresie jej życia w określonej sytuacji społecznej w Niemczech, w jakiej znajdował się Kościół.

Matka Maria Teresa pisze, że jej pierwsze doświadczenie miłości Boga miało miejsce w wieku pięciu, ośmiu i dwunastu lat. Jej mistyczne spojenie z Bogiem osiąga punkt szczytowy 8 grudnia 1984 roku w mistycznych zaślubinach, które miały miejsce dokładnie w chwili, gdy zakładała zakon Communio in Christo - co zapisane zostało w tekście założeniowym. Swoje głębokie i przez Boga zainspirowane życie prowadziła w nieprzychylnej atmosferze, w środowisku, które ją odrzucało i zwalczało jej przesłanie. Wymagało to od niej wielkiej odwagi.

Cała treść jej przesłania wywodzi się z jedności miłości Boga i miłości bliźniego, jak definiuje to w Ewangelii sam Chrystus. Założony przez nią zakon jest miłością Boga do każdego człowieka, która nabrała formy i struktury. Jest on odzwierciedleniem miłosierdzia Bożego dla wszystkich. Miłość bliźniego prowadzi do miłości Boga, a tym samym do odnowy Kościoła. Tym samym w zakonie Communio in Christo uwidacznia się to, co Duch Święty zainspirował i zdziałał w ekumenicznych zebraniach Soboru Watykańskiego II.

Mistyka przesłania Matki Marii Teresy dla współczesnego świata jest nadzwyczajnym charyzmatem miłości. Charyzmat miłości przeciwstawia się silnie powstającej w dzisiejszych czasach „cywilizacji śmierci”.

Stąd dzisiaj tak bardzo potrzebni są prorocy, ludzie, którzy w swoim postępowaniu, ofierze, modlitwie i braterskiej miłości przybliżą Chrystusa i urzeczywistnią Jego Kościół.

W książce, którą pragniemy dziś przekazać Przeorowi widzimy odkrycie wielkiej mistyki Matki Marii Teresy, którą Ty Księże Superiorze poznawałeś codziennie przez wiele lat jako jej kierownik duchowy i obecnie jako kontynuator jej dzieła. Poznawałeś razem z niezapomnianym świętej pamięci z ks. Hermanem Walchem.

W naszym opracowaniu ukazany został zatem dynamiczny charakter doświadczenia Boga. Jesteśmy przekonani, że książka bezcenna jest dla niemieckiej i europejskiej mistyki chrześcijańskiej, albowiem analizowaliśmy pisma mistyki przeżyciowej, jak medytacje, modlitwy, poezje i inne teksty pisane językiem popularnym, czy nawet potocznym. Myśli w nich zawarte należało niejako „przetłumaczyć” na język naukowej refleksji teologicznej. W ten sposób powstało opracowanie odkrywcze i krytyczne, całościowe, a przede wszystkim ukazujące bogatą teologię modlitwy i kontemplacji.

Prosimy ks. arcybiskupa Wacława Depo o wręczenie tej jubileuszowej książki na ręce Communio in Christo. On zna to dzieło i wspomógł je swoim słowem wstępnym. Również jest to dar wdzięczności dla Matki Marii Teresy, która wprowadziła nas w tajemnicę życia mistycznego. Jest to również dar dla Czcigodnego Księdza Superiora, który swoje życie poświęcił realizacji przesłania Matki Marii Teresy. Ogromnie się radujemy, że razem z ks. arcybiskupem Wacławem Depo i z sekretarzem ks. Mariuszem Trojanowskim możemy przekazać to wspólne dzieło.”

W przeddzień uroczystości ks. bp Heinrich Mussinghoff Ordynariusz Diecezji Aachem przyjął w swojej siedzibie w Aachen Metropolitę Częstochowskiego, Przeora Generalnego ks. Karla Heinza Hausa, warszawskiego teologa ks. prof. Stanisława Urbańskiego, członka Kapituły Communio Jurgena Fahnenstich, członka zakonu Edo Dijkstra oraz tłumaczkę Ewę Bochynek.

Biskup Heinrich pochwalił wyraźnie działalność Communio, szczególnie Dzieło Socjalne, w skład którego wchodzą placówki opieki w Mechernich i Blankenheim oraz hospicjum Stella Maris, przyznając zakonowi przed kilkoma laty „Decretum laudis”.

Ks. prof. Stanisław Urbański z fakultetu teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opowiedział ks. bp Heinrichowi o swoich badaniach na temat nad- reńskich mistyków, jak Jana Dunsa Szkota, Tomasza z Kempis czy Mikołaja z Kuzy,. Mówił także o Matce Marii Teresie, o której wraz z ks. Józefem Zielonką pisał w swojej książce „Charyzmat miłości” oraz którą uważa za jedną z najbardziej znaczących mistyczek naszych czasów.

Dziennikarz i filozof Jürgen Wiebicke w trakcie wykładu na temat eutanazji, w trakcje której ważne dla niego były także bezpośrednie reakcje i wypowiedzi publiczności.

W trakcie uroczystości odbyła się także dyskusja poświęcona tematowi „pomocy w umieraniu”. Prowadził ją dziennikarz i filozof Jürgen Wiebicke. Wystąpienie oparł na jednym z rozdziałów swojej niedawno opublikowanej książki- „walka o piękną śmierć”.


W trakcie wizyty z okazji 30 rocznicy założenia Communio in Christo- na zdjęciu od lewej: ks. prof. Urbański, ks. dr. Zielonka, ks. Trojanowski, ks. abp Depo, tłumaczka Ewa Bochynek i kierowniczka placówek Ulrika Müller przed hospicjum „Stella Maris”